Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu

Zjazd z okazji 60-lecia

Życzenia na Nowy Rok
Gratulujemy laureatom konkursu na plakat i ulotkę o szkole!
Ze świątecznym przesłaniem zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania niezwykłego wykonania…
Świąteczne życzenia od Samorządu Uczniowskiego!
Podziękowania od klasy 2E2
Znamy już zwycięzców!
1 2 13