Akademia księgowego

Akademia Księgowego – IX Edycja

Akademia księgowego 2017

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU 9 EDYCJI TURNIEJU TALENTÓW – AKADEMIA KSIĘGOWEGO 

Do I etapu 8 edycji Turnieju Talentów –  Akademia Księgowego zgłosiło się 837 uczniów z 47 szkół z 4 województw tj. wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

Dnia 16 stycznia 2017 r. odbył się etap szkolny  w poszczególnych szkołach, który polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 50 pytań .  Uczestnicy mogli zdobyć maksymalnie 70 punktów.

Do etapu szkolnego przystąpiło 783 uczniów z 44 szkół z 4 województw.

Do II etapu zakwalifikowały się  73 osoby z 25 szkół.

Do udziału w tej części upoważnionych było 73 uczniów z 25 szkół:

  • z województwa lubuskiego – 3 szkoły,
  • z województwa zachodniopomorskiego – 3 szkoły,
  • z województwa dolnośląskiego 1 szkoła
  • z województwa wielkopolskiego – 18 szkół.

W dniu 27 lutego 2017 r.  w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych  w Polsce , Oddział Wielkopolski w Poznaniu, odbył się II etap Turnieju Talentów –  Akademii Księgowego. W etapie międzyszkolnym wzięło udział 63 uczestników. 10 osób nie zgłosiło się do tej części Turnieju.

Każdy uczestniczący w tym etapie mógł uzyskać 70 punktów:

  •  20 punktów za część dotycząca testu,
  •  50 punktów za część praktyczną(dekretowanie dokumentów).

Zgodnie z regulaminem do etapu finałowego zakwalifikowało się 15 uczestników  z 11 szkół:

  • 1 osoba z województwa zachodniopomorskiego
  • 1 osoba z województwa dolnośląskiego
  • 13 osób z województwa wielkopolskiego

Etap III  finałowy odbył ł się 27 marca 2017 r. w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu przy ul. Marszałkowskiej 40 .

Etap finałowy polegał na rozwiązaniu zadania praktycznego z wykorzystaniem programu REWIZOR z pakietu INSERT.

Do III etapu przystąpiło 15 uczestników .Uczestnicy mogli  uzyskać maksymalnie 95 punktów.

I miejsce Turnieju Talentów – Akademia Księgowego  zdobyła  Michalina Hampel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Kościana

II miejsce zdobyła Aleksandra Pietrzykowska z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu

III miejsce zdobył Wioleta Klimek z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu

21 kwietnia 2017 r. odbyła się  w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych  w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu  –  Gala wręczenia nagród 9 edycji Turnieju Talentów – Akademia Księgowego.

Sponsorzy tegoroczonych nagród to:

MAN Accounting Center
IKEA Business Service Center
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Laureaci Turnieju otrzymali następujące nagrody:
I miejsce – 2 miesięczny staż w  IKEA Business Service Center, laptop  od  MAN Accounting Center,    2 miesięczny staż w IKEA Business Service Center oraz drobne upominki
II miejsce – 2 miesięczny staż w  IKEA Business Service Center,  tablet  od  MAN Accounting Center,     2 miesięczny staż w IKEA Business Service Center oraz drobne upominki

III miejsce   – 2 miesięczny staż w  IKEA Business Service Center, tablet  od  MAN Accounting Center ,  2 miesięczny staż w IKEA Business Service Center oraz drobne upominki

Finaliści 9 edycji Turnieju Talentów  – Akademia Księgowego otrzymali powerbank,  pendrive oraz drobne upominki  od sponsorów i patronów.

Nagrodę   – drukarka kolorowa  laserowa –  dla najlepszej szkoły   tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie    ufundowało Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu.

Nauczyciele i opiekunowie uczestników otrzymali nagrody książkowe, powerbanki oraz pendrive .

Patronami 9 edycji Turnieju Talentów – Akademia Księgowego  byli:

Prezydent Miasta Poznania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wielkopolski Kurator Oświaty, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Lubuski Kurator Oświaty

Koordynator Turnieju Talentów Akademia Księgowego:  Anna Pawlak


Akademia Księgowego – VIII Edycja

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU II ETAPU TURNIEJU TALENTÓW – AKADEMIA KSIĘGOWEGO  VIII EDYCJA

Dnia 19 lutego 2016r. w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu, odbył się II etap Turnieju Talentów – Akademia Księgowego.
Do udziału w etapie wojewódzkim upoważnionych było 74 uczniów z 23 szkół:
– z województwa lubuskiego – 2 szkoły
– z województwa zachodnio-pomorskiego – 1 szkoła
– z województwa dolnośląskiego – 1 szkoła
– z województwa wielkopolskiego – 19 szkół

Udział w tym etapie wzięło 73 uczestników. Jeden uczeń z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu nie przystąpił z powodu choroby.
Każdy uczestnik II etapu mógł uzyskać 70 punktów:
– 20 punktów z części testowej
– 50 punktów z części praktycznej (dekretowanie dokumentów).

Wyniki jakie uzyskali biorący udział w etapie wojewódzkim zawiera załącznik do sprawozdania.
Zgodnie z regulaminem do etapu finałowego zakwalifikowało się 15 uczestników z najwyższą liczbą punktów . Uczestnicy ci otrzymali nie więcej niż 65 punktów i nie mniej niż 51,5 punktów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz opiekunom za udział w Turnieju Talentów Akademia Księgowego .

Finalistów II etapu tj. 15 uczniów z najwyższą liczbą uzyskanych punktów zapraszamy do udziału w etapie finałowym 11 marca 2016r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu przy ul. Marszałkowskiej 40, o godzinie 11.00.
Wszystkich uczestników etapu finałowego prosimy o wcześniejsze przybycie tj. najpóźniej o godzinie 10.30.

Etap finałowy polega na wykonaniu zadania praktycznego z wykorzystaniem programów pakietu INSERT. Czas realizacji zadania to 3 godziny zegarowe.

Z pozdrowieniami
Koordynator  Turnieju Talentów Akademia Księgowego
Anna Pawlak

Lista finalistów

Akademia - lista finalistów
Wyniki etapu szkolnego Turnieju Talentów Akademia Księgowego.

Organizatorzy Turnieju informują, że w etapie szkolnym Turnieju Talentów udział wzięło 651 uczniów z 41 szkół. Zgodnie z regulaminem do II etapu kwalifikuje się 70 uczniów z najlepszymi wynikami. W związku z tym, że w tym roku 5 osób plasujących się na miejscach 70-74 zdobyło tę samą liczbę punktów tj. 45, decyzją Komisji Turnieju Talentów Akademia Księgowego do II etapu przechodzą 74 osoby.
Wszystkim uczniom biorącym udział w Turnieju oraz ich opiekunom  gratulujemy.
Uczniów zakwalifikowanych do II etapu zapraszamy wraz z opiekunami 19 lutego 2016 r. tj. piątek, na godzinę 11.00  do siedziby Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział  Wielkopolski w Poznaniu ul. Ziębicka 18. Szczegóły zostaną przesłane opiekunom pocztą elektroniczną.   Lista uczestników II etapu

VII Edycja – „Konkurs z Rachunkowości Akademia Księgowego” – podsumowanie

„Rachunkowość szczęścia” to tytuł wykładu jaki wygłosił 4 kwietnia, podczas Gali kończącej VI edycję „Konkursu z rachunkowości – Akademia  Księgowego” profesor dr hab. Wiktor Gabrusewicz. Oddaje on dobrze nastrój jaki towarzyszył Gali.

„Konkurs z rachunkowości – Akademia Księgowego” został zorganizowany przez Zespól Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce , Oddział wielkopolski w Poznaniu. Do tej pory w konkursie wzięło udział 2700 uczniów z województwa  wielkopolskiego i lubuskiego, w tym roku aż 407 uczniów z 28 szkół. Do finałowych zmagań po eliminacjach szkolnych dotarło 71 uczestników z 16 szkół.

Etap ten odbywał się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych i wyłonił 15 osobową grupę finalistów z 10 szkół, którzy rywalizowali w pracowniach komputerowych Zespołu Szkół Ekonomicznych. Rywalizacja była wyrównana. Finaliści wykazali się bardzo dobrą wiedzą z rachunkowości oraz umiejętnościami w obsłudze programów finansowo- księgowych. Zmagania finałowe wyłoniły 3  laureatów. Uroczysta Gala  odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski. Podczas Gali wszyscy finaliści i ich nauczyciele zostali obdarowani upominkami a laureaci  i ich nauczyciele dodatkowo cennymi nagrodami ufundowanymi przez sponsorów.

Laureatką pierwszego miejsca została uczennica  Zespołu Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica z Poznania – Justyna Grzywacz, która od firmy MAN otrzymała laptopa. Miejsce drugie zajęła uczennica z Zespołu Szkół Ekonomicznych z Leszna – Patrycja Ginter. Trzecie miejsce zajęła uczennica z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II ze Złotowa – Dorota Nitka. Wszyscy laureaci otrzymali od firmy IKEA w nagrodę płatne dwumiesięczne staże. Najlepszą szkołą biorącą udział w konkursie został Zespół Szkół Ekonomicznych
im. S. Staszica z Poznania, który otrzymał kamerę ufundowaną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski.

Na zakończenie Galę uświetnił koncert tria akordeonistów, uczniów Zespołu Szkół Muzycznych z ul. Głogowskiej z klasy pani dr Teresy Adamowicz – Kaszuby.

Podziękowanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty- pani Elżbiety Walkowiak


„Konkurs z Rachunkowości Akademia Księgowego” – 2013/2014

Organizatorzy ”Konkursu z Rachunkowości Akademia Księgowego” Zespół Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu zapraszają do udziału w VI edycji konkursu.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich i czwartych technikum kształcących w zawodzie technik ekonomista.

Tematyka konkursu jest zgodna z podstawą programową zawodzie technik ekonomista oraz z obowiązującym programem nauczania dla przedmiotów: rachunkowość, pracownia ekonomiczna, ekonomika a także ze standardami egzaminacyjnymi  dla tego zawodu.

Uczestnik konkursu winien dodatkowo posiadać umiejętność obsługi program REWIZOR i SUBIEKT z pakietu INSERT.

Do konkursu zapraszamy uczniów ze szkół z województwa lubuskiego i wielkopolskiego. Podobnie jak w latach poprzednich  latach na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody.  Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o pobranie

karty zgłoszenia do konkursu,

regulaminu konkursu,

terminarza konkursu


Akademia Księgowego 2012/2013

Zakończył się etap szkolny piątej edycji „Konkursu Rachunkowości Akademia Księgowego”. Do konkursu zgłosiło się 388 uczniów z 20 szkół wielkopolskich kształcących w zawodzie technik ekonomista.

Do etapu  międzyszkolnego – wojewódzkiego zakwalifikowało się 70 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich  piszących test w szkołach, które zgłosiły swój udział.

Kolejny etap międzyszkolny – wojewódzki odbędzie się 15 lutego 2013 r. w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica reprezentować będzie 10 uczniów: 2 z kas trzecich oraz 8 z klas czwartych.

Życzymy powodzenia.

Informujemy, że koordynatorem V edycji Konkursu  jest  mgr Anna Kaczmarek-Olejniczak – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica  w Poznaniu.

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu są  określone w załącznikach do pobrania .

 1/ regulamin konkursu    – (załącznik)

 2/ karta zgłoszenia            –  (załącznik)

 3/ terminarz konkursu    –  (załącznik )