Nauczyciele

Dyrektor: Krzysztof Redliński – WOS

wicedyrektorzy:

Emilia Mendak – podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe

Katarzyna Weiss – chemia, informatyka

pedagog szkolny: Karolina Markiewicz

psycholog szkolny: Barbara Marcinkowska

kierownik szkolenia praktycznego: Dorota Borek

biblioteka: Małgorzata Gorzejewska, Małgorzata Tylman

Nauczyciele:

Anna Kaczmarek Olejniczak – pełniąca obowiązki Dyrektora

w Szkole Policealnej

Apanasewicz Kamilla – język niemiecki

Baranowska Karolina – wychowanie fizyczne

Bednarska Renata – matematyka

Borek Dorota – przedmioty zawodowe ekonomiczne

Budzicz Małgorzata– przedmioty zawodowe – turystyka, przedm. ekonomiczne

Ciechomska Agata–przedmioty zawodowe – reklama, przedm. ekonomiczne

Czykun Violeta – język angielski

Danielewicz Maria– przedmioty zawodowe –reklama, przedm. ekonomiczne

Domeradzka Anna – przedmioty zawodowe – reklama

Drab Renata – matematyka

Dybczyńska Romualda – wychowanie fizyczne

Dzwoniarek Anna – matematyka

Dzwoniarek Martyna– przedmioty zawodowe ekonomiczne

Ewertowski Bartosz – przedmioty informatyczne

Gibadło-Słomian Sylwia – przedmioty zawodowe – turystyka

ks. Giezek Krzysztof – religia

Golczewska Natalia – biologia

Grzelak Marlena – język angielski

Hofman-Gierka Elżbieta – fizyka

Juraszyk Katarzyna – przedmioty zawodowe – reklama

Kaczmarek Magdalena- język polski, wiedza o kulturze

Karwowska Agnieszka – przedmioty informatyczne

Kasprzycka Janeta – przedmioty zawodowe ekonomiczne

Kiełbowicz Małgorzata – język polski

Kłos Romana – przedmioty zawodowe

Koczorowska Joanna – historia, wiedza o kulturze

Komorniczak Jolanta– przedmioty zawodowe ekonomiczne

Krzyształowska Barbara – język polski

Kubiak Marcin – przedmioty informatyczne

Kubiak Michał– przedmioty informatyczne

Kuc Agnieszka– język polski, język angielski

Kwaśniewska Honorata – język angielski, język niemiecki

Lewandowska Małgorzata – przedmioty zawodowe ekonomiczne

Lipińska Ewa – geografia, geografia turystyczna

Maciejewska Małgorzata– przedmioty zawodowe ekonomiczne

Maksajdowska Anna – język angielski

Mączyński Włodzimierz – wychowanie dla bezpieczeństwa

Mielnik Jacek – przedmioty informatyczne

Nietz Magdalena – wychowanie fizyczne

Nowak Beata – przedmioty informatyczne

Pawlak Anna – przedmioty zawodowe ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości

Pietrzak Rafał – język niemiecki

Przybylska Kamila – język polski

Retman Tomasz- przedmioty informatyczne

Rozalska Aleksandra- wychowanie fizyczne

Sebzda Karina – historia, WOS

Sobieszek Elżbieta – przedmioty informatyczne

Stawecka Ewelina – język angielski

Stelmach Joanna – geografia, geografia turystyczna

Szydeł Adam – przedmioty informatyczne

ks. Wegner Maciej – religia

Wełnitz Paweł – przedmioty informatyczne

Wiercińska Dorota – język niemiecki

Wiśniewski Jerzy – przedmioty informatyczne

Wrzosek Elżbieta – chemia

Wojciechowski Aleksander – język angielski

Wysocka Bernadeta – wychowanie fizyczne

Żełobowska Magdalena – język angielski