Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

Przyjmujemy zapisy kandydatów do Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych w następujących zawodach:

– technik informatyk

kwalifikacje:

EE.8 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych , urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.9 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

– technik rachunkowości

kwalifikacje:

AU.36 – Prowadzenie rachunkowości
AU.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

– technik administracji

 kwalifikacja:

AU.68 – Obsługa klienta w jednostkach administracji

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

kwalifikacja:

MS.12 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Tytuł technika w danym zawodzie można uzyskać po zrealizowaniu wszystkich wymaganych w tym zawodzie kwalifikacji oraz zdaniu egzaminów z tych kwalifikacji.

———————————————————————-

 Akty prawne i informacje związane z naborem do Szkoły Policealnej nr1 dla Dorosłych

Zarządzenie Dyrektora ZSE dotyczące naboru do Szkoły Policealnej w roku 2017/2018

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dotyczące szkół policealnych

Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty